Klara projekt 1

Här presenterar vi ett flertal klara projekt som vi använt CellBetong eller golvspacklingar med produkter från Weber.

Gallerian Hamngatan Södra delen (Jakobsgatan)
Här har vi gjutit CellBetong i olika nivåer och spacklat butiker och allmänna ytor. De stora utmaningarna här var den korta produktionstiden, där vi i princip jobbade dygnet runt, alla olika golvnivåer som skulle jämkas ihop med allt vad det innebar med släntningar och ramper samt logistiken för hantering av material och pumputrustningar för att kunna arbeta dygnet runt och med tanke på objektets geografiska placering, minimalt med etablerings utrymmen.

MOOD Gallerian, Mäster Samuelsgatan/Regeringsgatan.
Avancerade golvspacklingar med produkter från Weber för att kunna anpassa vårt spackel till alla olika ytskikt som beställarna önskade. Här spacklade vi butiker, restauranger och allmänna ytor. Ett mycket krävande projekt med korta ledtider och komplicerad läggningar.

BETEGE Byggen, Vindar i Stor-Stockholm
Krävs totallösningar gällande golvuppbyggnationer med gjutning av CellBetong på varierande underlag och höjder, ljudmattor av olika fabrikat beroende på vindsbjälklaget beskaffenhet. Det kan vara Stepisol, Decibel-mattor eller Paroc ljudskivor men vi har erfarenhet och kompetens att jobba med alla typer av fabrikat. Ovan på detta lägger vi vårt eget framtagna armeringsnät, i de flesta vindar skall det vara golvvärme och då sätter rörmokaren fast golvvärmeslangen i armeringsnätet. Sedan spacklar vi detta med hänsyn till vilken typ av ytskikt kunden vill ha. Det kan vara klinkers, hellimmad stavparkett, målade golv eller infärgade spackel golv.

JM Entreprenad, KS Hus H5/H4
Rot jobb av gammal fastighet till Karolinska Sjukhuset som totalrenoverades, ca 5 000 kvm. Gjutning med CellBetong, ca 1 050 kbm, totalt samt spackling av alla golv inklusive fallspackling i badrummen. Använd mängd spackel Weber 4310 som är lagt i fastigheten uppgår till 290 ton.

NCC, Signalfabriken, Sundbyberg
Gjutit CellBetong ca 900 kbm i många varierande utrymmen som hotell, kontor, butiker och lägenheter.

Fotografiska museet, Stora Tullhuset, Stadsgårdskajen
Alla ytorna i hela byggnaden har vi flytspacklat med produkter från Weber, inkl kuvertfall spackling i storkök. Huvuddelen av ytorna är spacklade för att kunna lägga hellimmad parkett. Detta projekt utsågs till Årets Rot-projekt av Stockholms Byggmästarförening 2011.

MZ-Bygg, Kvalitets bygg, Kungsfiskaren, Profab/Erlandsson Bygg
Stambyten där det gjuts med CellBetong för att bygga upp golvkonstruktionen, armeras med vårt eget armeringsnät, speciellt framtaget för golvspackel, ev. golvvärme monteras av beställaren, för att sedan fallspacklas med fall mot golvbrunn, med produkter från Weber.

Vill ni ha fler referenser eller Case så kontakta oss gärna.

Hälsar

Teamet bakom
JO Byggtjänst